Adresa

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne

Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín

IČO: 34074694,
IČ DPH: SK 2020194715

 

Ing. Zuzana Csölleová – Manažérka pre legislatívu

+421 907 100 104 csolleova@zohzo.sk

Ing. Árpád Őry – Technický manažér

+421 907 865 896 arpad.ory@sunflower-ds.sk

Veronika Tisoczká – Asistentka

+421 31 560 3666 office@zohzo.sk

Pavol Šnegoň – Vedúci skládky
+421 907 505 502 |  skladka@zohzo.sk

www.zohzo.sk

Napíšte nám

GDPR