Adresa

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne

Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín

IČO: 34074694,
IČ DPH: SK 2020194715

 

Ing. Zuzana Csölle – Manažérka pre legislatívu

+421 907 100 104 csolleova@zohzo.sk

Ing. Árpád Őry – Technický manažér

+421 907 865 896 arpad.ory@sunflower-ds.sk

Viktor Őry – Vedúci skládky

+421 905 128 833 skládka@zohzo.sk

Veronika Tisoczká – Asistentka

+421 915 335 084 |  office@zohzo.sk

www.zohzo.sk

Napíšte nám

GDPR