Združenie obcí Horného Žitného ostrova

V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

so sídlomv Šamoríne

Združenie obcí Horného Žitného ostrova

V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

so sídlomv Šamoríne

Združenie obcí Horného Žitného ostrova

V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

so sídlomv Šamoríne

Združenie obcí Horného Žitného ostrova

V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

so sídlomv Šamoríne

Skládkovanie

Zhodnocovanie

Kompostovanie


UPOZORNENIE!

Prevádzka ZOHŽO (skládka odpadov pre NNO) eviduje nárast počtu vozidiel (iné subjekty – hotovostní zákazníci) odovzdávajúce menšie množstvo odpadu (vrecia, fólia, kusový nábytok – menej ako 100 kg), ktoré výrazne zdržujú odovzdávanie odpadu (nárast počtu vozidiel na váhe) zberovým
spoločnostiam (zmluvné partnery obcí), ktorým týmto zvyšujú čas a náklady zberu odpadov (kat. č. 200301, 200307, …)

Reflektujúc na tieto skutočnosti, od 15.10.2021 pri odovzdávaní menej ako 100 kg odpadu platí (pre hotovostných zákazníkov – iné subjekty):

Platný cenník Združenia + prirážka k cene, nasledovne:
– Odovzdávané množstvo odpadu menej ako 0,09 t: cena podľa platného cenníka + prirážka 30 % k cene za tonu odpadu
– Odovzdávané množstvo odpadu menej ako 0,08 t: cena podľa platného cenníka + prirážka 40 % k cene za tonu odpadu
– Odovzdávané množstvo odpadu menej ako 0,07 t: cena podľa platného cenníka + prirážka 50 % k cene za tonu odpadu
– Odovzdávané množstvo odpadu menej ako 0,06 t: cena podľa platného cenníka + prirážka 60 % k cene za tonu odpadu
– Odovzdávané množstvo odpadu menej ako 0,05 t: cena podľa platného cenníka + prirážka 70 % k cene za tonu odpadu
– Odovzdávané množstvo odpadu menej ako 0,04 t: cena podľa platného cenníka + prirážka 80 % k cene za tonu odpadu
– Odovzdávané množstvo odpadu menej ako 0,03 t: cena podľa platného cenníka + prirážka 90 % k cene za tonu odpadu
– Odovzdávané množstvo odpadu menej ako 0,02 t: cena podľa platného cenníka + prirážka 100 % k cene za tonu odpadu

Arpád Őry – technický manažér ZOHŽO
V Šamoríne, dňa 13.10.2021


 

Vedeli ste že?

čo stojí kompostovanie?

3.78 €/ m3

Uloženie rastlinného odpadu na kompostáreň

20 %

tvorí z celkového podielu odpadov

70 moto hodín

sa preosievalo v apríli 2017
za cenu 116€ / motohodina

2100 m3 preosiatej zeminy

sme získali
k ďalšiemu použitiu