Názov projektu: ENVIRODNI pre materské školy

(Projektový zámer  je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 4/2022 formou dotácie z Environmentálneho fondu)