Liste der Gemeinden

OBEC PSČ Počet obyv. STAROSTA TELEFÓN WEB stránka
Šamorín 931 01 13 350 Csaba Orosz 5900 417, 418 www.samorin.sk
Kvetoslavov 930 41 1 631 Zoltán Sojka 562 50 36, 50 66 www.obeckvetoslavov.sk
Báč 930 30 551 Helena Vonyiková 559 82 39 www.obecbac.sk
Blatná na Ostrove 930 32 935 Terézia Földváryová 559 81 15 www.blatnanaostrove.sk
Kyselica 930 30 190 Erika Orosz Ágoston 559 88 39 www.obeckyselica.sk
Rohovce 930 30 1 170 Zoltán László 559 82 27, 559 85 04 www.rohovce.sk
Trnávka 930 32 504 Attila Horváth 559 81 06 www.obectrnavka.sk
Veľká Paka 930 51 963 Ivan Seňan 558 67 01, 05 www.velkapaka.sk
Hviezdoslavov 930 41 2 155 Marek Lackovič 562 50 35 www.hviezdoslavov.sk
Štvrtok na Ostrove 930 40 1 725 Péter Őry 569 35 01, 24, 560 1532 www.stvrtoknaostrove.sk
Hubice 930 39 624 Mária Horváthová 569 35 08 www.hubice.sk
Zlaté Klasy 930 39 3 516 Marek Rigó 591 24 04, 591 24 01 www.zlateklasy.sk
Lehnice 930 37 2 851 František Szitási 558 61 17, 27 www.obeclehnice.sk
Mierovo 930 41 447 Katarína Janikovicsová 569 35 03 www.mierovo.sk
Oľdza 930 39 546 Ildikó Gyurcsiová 569 24 77 www.oldza.sk
Blahová 930 52 356 Alfréd Kuczman 558 71 01, 558 71 08 www.blahova.dcom.sk
Čakany 930 40 646 Lívia Bugárová 569 35 13 www.cakany.sk
Macov 930 32 407 Ľudmila Láníková 559 81 08 www.obecmacov.sk
Janíky 930 39 926 Lajos Berner 569 21 79 www.janiky.sk
Bellová Ves 930 52 326 Mária Jankovičová 558 71 26 www.bellovaves.sk
Nový Život 930 38 2 239 Tibor Fehér 569 24 73, 4071, 552 www.novyzivot.sk
Hamuliakovo 900 43 2 335 Ľudmila Goldbergerová 02/45 98 8009, 128, 131 www.obechamuliakovo.sk
Kalinkovo 900 43 1 410 Jozef Konrád 02/45 98 9206 www.obeckalinkovo.sk
Miloslavov 900 42 3 469 Milan Baďanský 02/45 98 7228, 7306 www.miloslavov.sk
Dunajská Lužná 900 42 7 117 Štefan Jurčík 02/45 98 0228, 719, www.dunajskaluzna.sk
Rovinka 900 41 4 669 Milan Kubeš 02/45 98 5218, 5318 www.obecrovinka.sk
Tomášov 900 44 2 599 István Pomichal 02/45 95 8130 www.tomasov.sk
Horný Bar 930 33 1 231 Štefan Bodó 559 71 14 www.hornybar.sk
Potônske Lúky 930 52 283 Leonard Flaška 558 71 81 www.potonske-luky.sk
Horná Potôň 930 36 2 112 Tivadar Sidó 554 32 36 www.hornapoton.sk
Trstená na Ostrove 930 04 573 Zuzana Bónová 554 71 22 www.trstenanaostrove.sk